Metoderne

Hvornår kan man bruge psykoprofylakse og rebozo?

I graviditet for at:

 • Lave angst om til glæde inden fødslen.
 • Afhjælpe mange graviditetsgener.
 • Forebyggende arbejde for at barnets hoved får en optimal indstiling i bækkenet.

Under fødslen for at:

 • Afhjælpe smerte og frygt, ved hjælp af vel indarbejdede teknikker.
 • Kunne slappe af i resten af kroppen når livmoderen arbejder fuldt ud og dermed smertelindre sig selv.
 • Maksimere kroppens egne ressourcer, herunder smertelindringshormonet oxytocin.
 • Optimere pressearbejdet med god presseteknik, vejrtrækning og afslapning.
 • Stimulere ve-arbejdet og forebygge vesvækkelse.
 • Som partner, for at være en omsorgsfuld og støttende coach.
 • Som jordemoder, for at kunne forberede caputs indstilling i bækkenet, hvis caput står uhensigtsmæssigt.

Efter fødslen for at:

 • Afhjælpe efterfødselssmerter og “babyblues”.
 • “Få samling på sin krop”.
 • Hjælpe spædbarnet at falde til ro.
 • Afhjælpe kolik.
 • Skabe tryghed for barnet og i den nye familie -med mentale profylaktiske værktøjer.