Resultat psykoprofylakse

Hvor stor er psykoprofylaksemetoden i Sverige?

I Sverige er det for mange gravide og jordemødre en selvfølgelighed at lære at bruge metoden i forbindelse med en fødsel.
Flere hospitaler, der i blandt Varbergs hospital, fokuserer nu hovedsageligt på psykoprofylakse som fødselsforberedende metode, og har eller er i gang med at uddanne deres jordemødre, og nu senest også fødselslægerne. På disse hospitaler møder de gravide par nu profylaksemetoden i både jordemoderkonsultationen, i den offentlige fødselsforberedelse og på fødegangen under fødslen.

Hvor stor er psykoprofylaksemetoden i Danmark?

MamaProfylax arbejder på at udbrede metoden her i Danmark.

Hillerød Hospital er det første i Danmark, der har valgt at introducere alle deres jordemødre til MamaProfylax!

Hillerød Hospital har stor fokus på at skabe et godt forløb for deres gravide og fødende. De har arbejdet målrettet på at skabe en bedre udgave af deres jordemoderkonsultation, fødselsforberedelse, fødsler og efterfødsel. For at skabe en platform for en fælles arbejdsmodel på fødselsafdelingen har MamaProfylax, i løbet af foråret 2012 introduceret alle Hillerød Hospitals jordemødre til MamaProfylax.

MamaProfylax arbejder nu på at få flere hospitaler til at følge Hillerød Hospitals gode eksempel, og på den måde, i fremtiden, give alle gravide og fødende mulighed for at lære teknikkerne!

I 2018 er jordemødre fra Herlev og Hvidovre startet undervisning hos Mamaprofylax.

Hvad viser statistikken i Sverige?

Statistikken viste en nedgående frekvens af akutte kejsersnit fra ti procent det første kvartal af 2008 til 8 procent i det sidste kvartal af 2008. Lars Ladfors, fødselslæge på Østre Hospital i Sverige, der er et af de svenske hospitaler der arbejder med psykoprofylakse, mener helt klart, at det er en ny tendens. (Karlsson Caroline, Færre kejsersnit, GP Goteborgs-Posten, 15 marts 2009).


Profylaxgruppen i Sverige kan ud fra deres statistik bl.a. konkluderer at de gravide som har gået på kurset:

Generelt kommer senere ind til fødegangen fordi de føler sig trygge og ved hvad der sker i kroppen.
Når parret kommer ind er de oftest, i modsætning til uforberedte og usikre patienter, et forberedt og aktivt team.
Har en lavere frekvens af både akutte og planlagte kejsersnit, medicinsk smertelindring og komplikationer, end de fødende der ikke har gået på et psykoprofylax gruppens kursus.
hvad viser svenske studier?

I et svensk kvalitativt studie (Nyberg Anna og Thomasson Charlotta, Oplevelser af at bruge den svenske profylakse under fødslen, Examensarbejde – Magister i vårdvidenskab ved institutionen for vårdvidenskab, Borås Universitet, 2009:9) udført af jordemoderstuderende, som en del af deres speciale under jordemoderuddannelsen, er man blandt andet kommet frem til at:

De fødende oplever at de bibeholder kontrol, nærvær og selvtillid gennem hele fødslen og derfor er i stand til at føde deres barn på en mere naturlig måde.
Fokus på vejrtrækningsteknikken tager fokus fra smerten.
Teknikkerne hjælper til bedre kontrolleret og formindsket smerteoplevelse.
Kvinderne føler sig trygge når ledsageren har fået den samme information under kurset, og de oplever at “tale samme sprog”.
Partnerne oplevede at de havde lært værktøjer på kurset, som hjalp dem til at støtte kvinden under fødslen.
Den svenske metode styrker kvinden og ledsageren i at tage ansvar for deres fødsel og kvinden tør stole på sin krop under fødslen.
At have trænet teknikkerne inden, giver en større selvtillid under fødslen.
Mange føler det som en styrke, at have gennemgået en fødsel med et enkelt hjælpemiddel som psykoprofylaksemetoden.
De jordemoderstuderende som står bag studiet synes, at den
nye psykoprofylaksemetoden bør være en fast del af jordemoder-uddannelsen. De er overbeviste om, at man på lang sigt vil vinde på det, fordi de kommende forældre får en bedre selvtillid og styrker sin egen kapacitet under graviditet, fødslen og i den første tid efter fødslen.

Et andet svensk kvalitativt studie, (Lindenius Ingela og Morian Hanna, At bruge den svenske profylaksemetoden under fødslen – en studie af kvinders og partners erfaring, Jordemoderuddannelsen, Umeå Universitet, kursus 2/2008.) også lavet af jordemoderstuderende, viser blandt andet at:

75% af deltagerne i den svenske psykoprofylakse fødselsforberedelse har en meget positiv eller næsten kun positiv oplevelse af fødslen.
90% af de deltagende ledsagere oplever at de kunne bruge den læring de havde fået under kurset til at give kvinden støtte.
97% af deltagerne giver en god eller meget god karakter til kurset som helhed.
87% af kvinderne syntes at de under fødslen havde brug vejrtræknings- teknikken, som de havde lært under kurset.
Et andet interessant studie (Fabian, Rådestad og Waldenstrom 2005) viser, at kvinder der har deltaget i en almindelig offentlig fødselsforberedelse havde en højere frekvens af epiduralblokade end de som ikke deltog i forberedelsen. Det begrundes i, at den gravide blev mere bevist om forskellige smertelindringsmetoder i stedet for at fokusere på at styrke sin egen kapacitet til at møde og håndtere smerte under fødslen.

Jordemødrene har også meget glæde af teknikkerne. Ikke kun profylaksevejrtrækning, men også den særlige samtalepædagogik, den måde hvorpå man møder og taler med forældrene, hvordan man møder en fødende som går i panik osv. Catrina Johansson som er chef for obstetrisk enheden på Varbergs Hospital siger ”Utrygheden blandt unge forældre stiger. Målet med satsningen er at skabe tryghed og kontinuitet for forældrene, og personalet, ved at samles omkring en fælles arbejdsmodel og mål. Når forældrene og personalet har samme grundtanke omkring fødslen, kan vi arbejde på en anden måde. Vi kan begynde med vejledning og hjælpe kvinden at turde møde smerten og få hende at tro på sin egen kapacitet før vi benytter de medicinske indgreb. Man får flere trygge og rolige forældre som oplever at de føder i stedet for at blive forløst.”

Asarnoj, Paula, “Profylax – Et værktøj for både personale og forældre”, Jordemodern, Nr 9, 2010
”Man kan se forskel på de par som kommer ind på fødegangen og har trænet. De oplever fødslen på en anden måde og føler mere ro. Jeg ville ønske at man satsede mere på at integrere det her i hele sundhedsvæsenet. Fødselsforberedelse er lidt som at træne til marathon, det kræver at man skaber sig en attitude og et målbillede som gør at man orker hele vejen. Ikke kun under selve fødslen, men også i starten af det livslange forældreskab, der den første tid har stor betydning for fremtiden ”

– Malin Hansson, jordemoder på Østra Hospital. – www.profylaxgruppen.se

”Jeg har selv gået på profylaksekursus og kender vejrtrækningsteknikken, men har altid troet at det bygger på at den fødende selv træner og forbereder sig meget. Den fødende som jeg tog hånd om under Profylaxgruppens hospitering kunne, ved hjælp af massage og vejtrækning, klare sig til hun var 5-6 cm åben uden anden smertelindring. Hun kunne bruge pausen mellem ve-erne, og slappede bedre af end hun gjort før. Hun sagde efter fødslen, at hun følte sig taget godt af og at hun var meget tillfreds med sin fødsel. Mange tak!”

Anna Bäckman, Jordemoder, Østre Hospital – www.profylaxgruppen.se