Spørgsmål & svar

Hvornår er det bedst at lære metoderne?
Vi anbefaler at du har afsluttet kurset omkring din graviditetsuge 35-36. Efter kursus gang 1  begynder du at arbejde med teknikkerne. MEN mange, der kommer til os, har en måned eller mindre tilbage til termin efter sidste kursusgang – og de synes, at de har haft god gavn af teknikkerne. Det er aldrig for sent at forberede sig; det er bedre at have trænet én gang end slet ikke.

Hvor meget skal man træne?
Man kan fuldføre et marathonløb uden forberedelse, men sandsynligheden for at det bliver en positiv oplevelse er ikke stor. Ligesom når man skal lære at cykle kræver psykoprofylakse teknikkerne mange gentagelser før din krop, under fødslen, automatisk agerer på de nye reflekser du har indøvet. Vi anbefaler at du, efter afsluttet kursus, fortsætter med at træne teknikkerne ca. 15 minutter hver dag. Du får at vide mellem hver kursusgang hvad det er du skal øve til den efterfølgende gang og hvordan du fortsat skal træne efter afsluttet kursus for at være godt forberedt til fødslen. Du får stor hjælp af vores kursusmateriale som du får login til når du booket dig på et af vores kurser.

Skal fødselspartneren med på kurset?

En tryg og aktiv fødselspartner ved ens side er uundværligt og derfor anbefaler vi stærkt at man kommer til kurset sammen med sin partner. Vi arbejder meget med, at I i fællesskab skal finde de metoder som præcis passer jer. Med partner mener vi den der skal være med dig til fødslen: din kæreste, mand eller kvinde, din mor, ven, veninde, søster, bror eller hvem det måtte være.

Alle er velkommen på kurset, du vælger selv om du kommer med eller uden din fødselspartner. Mange der vælger at komme på kurset uden sin fødselspartner fortryder det efter den første kursusgang da en forberedt partner er af stor betydning og da der er mange ting man som partner rent konkret kan gøre for at hjælpe og det er lettere at få teknikkerne under huden hvis man som partner kommer med til kurset. Men kommer du som gravid alene, har du selvfølgelig stor gavn af teknikkerne alligevel og du kan lære din viden videre derhjemme.

Du som fødselspartner kan læse her om hvad andre partners synes om kurset.

Hvor meget skal man træne?

Man kan sagtens fuldføre et marathonløb uden forberedelse, men sandsynligheden for at det bliver en positiv oplevelse er ikke stor. Ligesom når man skal lærer at cykle kræver psykoprofylakse teknikkerne mange gentagelser før din krop, under fødslen, automatisk agerer på de nye reflekser du har indøvet. Vi anbefaler at du, efter afsluttet kursus, fortsætter med at træne teknikkerne ca. 15 minutter hver dag. Du får at vide mellem hver kursusgang hvad det er du skal øve til den efterfølgende gang og hvordan du fortsat skal træne efter afsluttet kursus for at være godt forberedt til fødslen. Du får stor hjælp af vores kursusmateriale som du får login til når du booket dig på et af vores kurser.

Hvad menes der med “den svenske psykoprofylaksemetode”?

Psykoprofylaksemetoden var stor op igennem 1970′erne både i Sverige og Danmark. Forskellen er at i Danmark forsvandt metoden igen mens den i Sverige, fra år 2000, blev videreudviklet til at indeholde meget mere end dens oprindelige teori. Metoden er blevet en stor succes, ikke alene for svenske gravide par, men også for jordemødrer og fødselslæger. Vil du læse mere om psykoprofylaksemetoden, klik her.

Hvorfor kombinerer I psykoprofylakse med rebozo?

Vi er overbeviste om, at kombinationen af rebozo og psykoprofylakse giver den optimale fødselsforberedelse. Rebozo hjælper rent fysiologisk barnets arbejde ned gennem bækkenet hvilket oftest giver et kortere og mindre smertefuldt fødselsforløb, med færre medicinske indgreb. Psykoprofylakse fokuserer på smertehåndtering. Kombinationen af disse to teknikker skaber fundamentet for en god selvstyret proces, med færre indgreb og mindre smerte. Vil du læse mere om metoderne, klik her.

Hvorfor MamaProfylax fødselsforberedelse og ikke kun den man får tilbudt på hospitalet?

MamaProfylax fødselsforberedelse fokusere på hvad du og din fødselspartner selv kan gøre for at påvirke jeres fødselsoplevelse. MamProfylax underviser i hvad du/I kan gøre, hvorfor du/I skal gøre det og hvordan.
I får I løbet af kurset lært konkrete teknikker og redskaber at bruge under graviditet, fødsel og lige efter fødslen.
Den fødselsforberedelse der afholds på hospitalerne er et udemærket supplement til vores dybdegående fødselsforberedelse.

Er underviseren altid en jordemoder?

Alle vores undervisere er jordemødre. Vi vælger vores undervisere med stor omhu. Vores kursusledere er udvalgt fordi de er varme og engagerede jordemødre, der videreformidler kursusindholdet på et professionelt og høj pædagogisk niveau. De er alle, af MamaProfylax, blevet uddannede i den svenske psykoprofylaksemetode. Derudover har de alle deltaget på kurser i Rebozo og bruger metoden i deres daglige arbejde på fødegangene.

MamaProfylax´undervisere kvalitetssikres kontinuerligt og evalueres efter hvert kursusforløb for at sikrer at niveauet på pædagogikken holder en maksimalt standard. MamaProfylax sørger for at alle kursusledere er opdateret på ny viden og at kursusindholdet hele tiden holdes ajour.

Behøver man virkelig at gå på et kursus for at føde børn?

En fødsel er en stor udfordring. Ligesom et marathonløb hjælper det at være godt forberedt både fysisk og mentalt, for at få en så positiv oplevelse som muligt.

Er I imod medicinsk smertelindring?

Nej. Der er tilfælde hvor medicinsk smertelindring er godt og endda nødvendigt. Men når en fødende er forberedt med vejrtræknings-, afslapnings- og mentale træningsteknikker, så mindskes behovet for medicinsk smertelindring. Når personen, som er ved den fødendes side også har deltaget på kurset og ved hvordan han/hun skal hjælpe den fødende, så plejer den fødende at klare sig længere, eller helt, uden medicinsk smertelindring.

Kan man bruge psykoprofylakse ved kejsersnit?

Ja. Efter kejsersnit er der oftest nogle smertefulde dage. Ligesom for kvinder der har født vaginalt, kan du, efter et kejsersnit, også få smerter af efterveer når livmoderen trækker sig sammen, samt andre fysiske og psykiske belastninger, som kan opstå efter fødslen. Psykoprofylaksemetoden kan man altid bruge ved smerter og stress, i forbindelse med konkurrence eller vigtige mål i livet.